Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Mørdrup. 17. juli 1916

Modbydeligt Mauschlebrev

Mørdrup 17 Juli 16.1

Min kære Nevø!

Det var smukt af dig, min gode Georg, at mindes din gamle Onkels 84aarige Geburtsdag. Jeg havde gærne inviteret dig ud til Chokolade og Butterkuchen, men vor Pige er p. t. forrejst, og vi venter da hellere, indtil hun atter er returneret. Jeg har det G. v. l. godt, saavidt Alderen tillader det – en lille Pungbrok fraregnet – og er for Tiden travlt beskæftiget med at rense mine lange Piber og fodre Graaspurvene. Terminen har jeg besørget – Statsobligationerne, som jeg købte i 1867 til Pari, er desværre gaaet ned i 73%, mine vigtigste Livsfornødenheder – de Wolle Kanaster2 og amerikansk Olie er betydelig fordyrede, saa du ser, at Krigen har ogsaa ramt mig haardt. Naar dertil kommer, at Hvidløg er oppe i 3 Kr. Pundet, og at Bønnerne til min Livret, Scholunt mit Kuggel, ikke er til at fremskaffe, forstaar du, at denne Fødselsdag har været en af de tungeste i mit Liv. Jeg erfarer af Aviserne, at du arbejder paa et større Værk om en eller anden Litterat, hvis Navn ikke i Øjeblikket er mig præsent. Siden Marlitt3 afgik ved en desværre altfor tidlig Død har jeg ingen Forbindelse med Litteraturen – jeg læser dagligen Tillægene til Berlingske Tidende, men finder udenfor Dødsfaldene intet af særlig Interesse. Naa, min kære Dreng – nu kalder Rosolehl paa mig, vi skal have min Chrajes, Gelbewurzelrimmer4 mit Birensauce! Jeg skriver en anden Dag udførlig om, hvordan den smagte.

En kærlig Hilsen fra os begge

Din gamle Onkel, Nathan.

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til "Hr. Professor Dr. phil Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Espergærde 17.7.16 4-6 E. Kjøbenhavn Ø 1.OMB 18.7.16". tilbage
[2] Kanaster: tobak fra Venezuela, spundet i ruller og pakket i sivkurve, som på spansk hedder canasta, deraf navnet. tilbage
[3] Marlitt: E. Marlitt, pseudonym for Eugenie John, 1825-87, tysk forfatterinde; hendes populære romaner blev oversat til dansk. tilbage
[4] Gelbewurzel: gurkemeje. tilbage
[5] Mauschlebrev: af verbet mauschlen, at plapre på jiddisch og gestikulere. tilbage