Georg Brandes til Henri Nathansen
15. juli 1916

i Tigerspringet

1916 *c. 17/7 [lørdag 15.7.19161]

Kære Nathansen

Som jeg erfarer har De bestemt Dem til nu at fylde – en Begivenhed der ligger Politiken og Deres øvrige Samtidige paa Hjerte.

Men hvad fylder De? Da de Danske, i Modsætning til Jordens civiliserede Nationer efteraber Tyskerne i at sætte det mindre vigtige Tal først, altsaa ikke siger tjuge tvo, cinquante trois, etc. men toogtyve, treoghalvtreds, saa burde det Tal, De fylder, rettelig skrives 84 for at nærme det til den danske Udtale, og dette giver en Tænker Anledning til meget Grubleri. Saaledes 2 bliver De istedenfor at være en Menneskealder yngre end Undertegnede en ærværdig Onkel til mig, hvad der glæder og forynger mig meget.

Men overhovedet er det faldet mig ind, at man paa forskellige Tidspunkter af sit Liv springer i Talrækken snart frem, snart tilbage, saa det kan hænde at man tre Aar i Træk er tredive, femogfyrretyve, atten.

De har engang for alle slaaet Dem til Ro i Omegnen af de 40, ældes i Byen, forynges paa Landet saa maaske fylder De ret betænkt ikke 84, men 24.

3 Man hører aldrig fra Dem, og man vænner sig til at leve for sig selv, bestormet af Plagere, men disse i stort Antal.

Jeg befinder mig i Øjeblikket i Tigerspringets Stadium, skal lige til at anlægge og begynde min tykke Maskine af en Bog2; men har gjort fem eller sex Tigerspring forgæves og altfor ofte sluppet Byttet.

Gaar det heller ikke nu – – men det skal gaa.

Levvel, hav det godt, vær fornøjet med at De endnu kan have mange gode Aar for Dem. Op ad Bakke var altid lidt 4 mere anstrengende end Alderens Ned ad Bakke, men aabner da ogsaa en Udsigt.

Sig til Poul Reumert fra mig at jeg finder Georges Duhamel's Stykke Dans l'Ombre des Statues godt og dybt. Det har til Forfatter en brav Mand, jeg kender. Det er spilt 1912 paa Odéon, tilhører Samlingen Éditions de la Nouvelle Revue Française3, 1912.

Altsaa jeg er lige i Tigerspringet, springer rimeligvis paany forkert og trækker mig knurrende tilbage til min Hule.

Med hjertelig Lykønskning

Deres
G. B.

 
[1] kan dateres hertil, jf. GBs dagbog. tilbage
[2] Bog: Voltaire, som GB var begyndt at skrive på. For at komme i gang skulle han foretage et "tigerspring". Dagbogen 14.7.1916: "Skulde opnaa Tigerspringet. Er i Spring, men springer ikke." tilbage
[3] la Nouvelle Revue Française: litterært magasin grundlagt 1908 af André Gide. tilbage