Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 2. april 1916

som at arbejde i sin Have

Fr. VI Allé 2.4.161

Kæreste G. B!

Tak for Deres lille venlige Epistel. Jeg glæder mig til Deres Bog og kommer ud til Dem en Dag, naar jeg atter er helt kvik, og henter den. Jeg vilde gærne have hørt Deres Foredrag2 om Voltaire, men da jeg forlængst har bestilt Billet til Osc. Frieds3 Koncert og ikke tør gaa ud to Aftener i Træk, maa jeg opgive at høre Dem denne 2 Gang. Jeg arbejder meget, skønt jeg tilfulde indsér, at mit Arbejde er fuldkommen ligegyldigt for andre end mig selv. Men det er som at arbejde i sin Have – Ens egne Blomster har en særegen Duft og Farve, man kender hver enkelt og følger deres Liv gennem Aarstiderne med Genkendelsens Glæde og Vemod. –

Lige nu kom Deres Bog ind ad Døren. Jeg takker Dem af mit ganske Hjærte.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage
[2] Foredrag: "Voltaire som verdenshistorisk skikkelse", forelæsning afholdt 4.4.1916 (Per Dahl: GB-tidstavle). tilbage
[3] Fried: Oscar Fried, tysk dirigent. tilbage