Georg Brandes til Henri Nathansen
1. april 1916

vi begge syge

1 April [19161]

Kære Henri Nathansen

Blot dette at jeg har et Exemplar af en Bog2 Henrik Ibsen liggende til Dem, til naar vi engang ses.

For Tiden er vi nok begge syge. Baade mit venstre og mit højre Ben er angrebet af mit sædvanlige Onde, og som jeg hører har De Influenza, men er i Bedring.

Gid De snart blev helt rask. Jeg er taget tilbage til det 18. Aarhundrede der var ligesaa afskyeligt som det, vi lever i.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] uden år; kan dateres til lørdag 1.4.1916, jf. Ibsen-bogen. tilbage
[2] Bog: 2. udg. af Henrik Ibsen udkom 29.3.1916 (Per Dahls GB-tidstavle). tilbage