Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 31. december 1915

jeg er i Deres Følge

Fr. VI Allé 12. 31.12.15

Min kæreste Herre!

Jeg sender Dem en venlig Tanke paa Aarets sidste Dag. Færre og færre bliver de Mennesker, man i Aarenes Løb føler sig knyttet til. Ved hver Korsvej vender en Svend sin Hest og rider ad andre Veje. Jeg er som før i Deres 2 Følge, og De kommer ikke til at ride alene over Riberbro1.

De vender Dem om i Sadlen med Deres uroligt søgende Blik: Hvad er mig Hekuba?2 De sporer Deres Hest og rider videre. Den danske Taage ligger over Vej og Land. Jeg raaber: til Lykke! Og jeg rider efter Dem – ind i Taagen – –

Deres
H. N.

 
[1] Riberbro: en hentydning til folkevisen om Dronning Dagmars død:

Der Kongen han drog fra Skanderborg,
da fulgte ham hundrede Svende,
men der han kom til Gredstedbro,
kun Dagmars Dreng hin venne.

Der han red over Randbøl-Hed',
da fulgte ham femten Svende,
der han kom over Riber-Bro,
da red den Herre alene.

tilbage
[2] Hvad er mig Hekuba?: et forvansket citat fra Hamlet. Den rigtige ordlyd er: "What's Hecuba to him, or he to Hecuba". Meningen er: hvordan kan en dygtig skuespiller opvække så stærke følelser for en ikke-eksisterende figur som Hekuba (enke efter den myrdede kong Priamos af Troja), når jeg (Hamlet) endnu ikke har kunnet mobilisere vrede nok til at hævne min myrdede far. – Nathansens brug af ordene er nærmest: "Hvad bryder jeg, GB, mig om modstanden jeg møder på min vej?" tilbage