Georg Brandes til Henri Nathansen
13. december 1915

Ikke Pris paa Anmodning om Søjberg

13 Dec. 151

Kære Nathansen

Tak for Brevets hjertelige Slutning. Anmodningen om Søjberg sætter jeg ikke saa megen Pris paa. Hver Dag kommer her en Ansøgning om det velsignede Legat, skønt der ikke maa ansøges om det, saa det skaber mig Fjender som Sandskorn paa Havets Bund. Det skaber volder√ mig kun Kval til de øvrige Piner, jeg har.

Jeg har nemlig ret alvorlige. Igaar var Smerterne overmaade heftige. Idag ser det en ubetydelig Smule bedre ud. Men jeg har en tyk Rede af Bakterier i mit venstre Ben. Den lille Havfru var misundelsesværdig at hun for hvert Skridt, hun gik, følte skarpe Knive. Værre er det at føle dem, naar man er ude af Stand til at gaa eller staa, og ikke blot det, men naar 2 man ved hver mindste Bevægelse risikerer at Bakterierne udbreder sig, som de allerede i disse første Dage har udbredt sig.

Det synes heldigvis at gaa adskilligt bedre med Peter Nansen. Der er en Rest af Feber, men yderst svag.

Heldigvis kan jeg nu og da læse noget; og jeg læser da aldrig moderne Bøger, som er tykke og keder mig men gamle Ting fra det 18. Aarhundrede, da Verden var endnu mere barbarisk end nu, men da der var nogle gode Hoveder i Frankrig, som bekæmpede Vanviddet. Blot det kongelige Biblitek var bedre forsynet!

Tak for alt Venskab.

Deres
G. B.

 
[1] mandag. tilbage