Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 23. september 1915

De har Ret

Fr. VI Allé 12. 23.9.15

Kæreste G. B.!

Tak for det tilsendte. Jeg har modtaget det som Udtryk for et gammelt og uforandret Venskab og har læst det med Interesse og Udbytte. At De har Ret, er saa klart som Dagen for dem, hvis Hjærne ikke er et "Koas" – som en Forpagter i Mørdrup udtrykte sig i Sommer. Men hvem spørger om Ret i disse antediluvianske Tider?

Jeg sender Dem Særtrykket tilbage, da 2 jeg ved Gennemlæsningen fandt et Par Trykfejl, som De maaske har oversét:

s. 11 – enstemmig (mangler et m)
" – efter 1909 (mangler et Punktum)
" – skrækkelig læs: skrækkelige
s. 13 – der mangler et Par Kommaer.

Jeg vil meget gærne have det tilbage for at kunne gemme det sammen med de andre Særtryk, De i Tidens Løb har sendt mig. Modtag min Tak og hjærteligste Hilsen

Deres hengivne
H. N.