Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 16. maj 1915

jeg vil dyrke min Have

Fr. VI Allé 12. 16.5.151

Kæreste G. B.!

Jeg var hos Dem idag for at sige farvel, inden jeg rejser paa Landet. Desværre var Fuglen fløjet, og jeg havde ikke Tid til at vente. Jeg maa da nøjes med at sende Dem disse Par Linier til Afsked. Naar jeg kommer ud paa Landet, hører De ved Lejlighed fra mig. Jeg haaber ogsaa at se Dem i mit eget lille Hus i Sommerens Løb.

2 Jeg har glædet mig til i Sommer, men alting er saa usikkert og synes saa grænseløst unyttigt. Men jeg vil dyrke min Have og hyppe mine Kartofler, selvom det bliver andre, der kommer til at spise dem. Jeg er, som De ser, i dette som i alt andet en uforbederlig Idealist.

Lev nu vel og und Dem lidt Hvile. Det er beskæmmende for os yngre at trættes, naar De stabler Pelion paa Ossa2.

Perseverando!3

Deres
H. N.

 
[1] søndag. tilbage
[2] stabler Pelion paa Ossa: se note i Nathansens brev til Pontoppidan 24.8.1931. tilbage
[3] Perseverando!: ved udholdenhed! tilbage