Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 29. april 1915

skreven uden samlet Plan

29 April 151

Kære Henri Nathansen

Det fornøjer mig, at De finder noget i den Bog, som De har Brug for. Den har gjort mig selv træt og slap. Intet lykkes mig i de 3 Uger, jeg har været færdig med den. Den 22 Maj foreligger begge Dele og saa vil De først kunne overse Bogen. Den er skreven uden nogen samlet Plan, af en indre Nødvendighed.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / 12 Frederik d. Sjettes Allé / F". Poststemplet "Kjøbenhavn B 29.4.15; 10-11 E. Kjøbenhavn F 1.OMB 30.4.15". tilbage