Georg Brandes til Henri Nathansen
4. juni 1915

melankoliserer behørigen

4 Juni 151

Kære Henri Nathansen

Det kan maaske tage sig uvenligt ud at jeg ikke har svaret paa gode Ord, De har sendt mig, mens min Bog var under Udgivelse. Et godt Ord finder imidlertid et godt Sted, og det skulde være mig kært om Bogen som færdig svarede til Deres Forventninger. Der er jo ikke meget ved at skrive en Biografi af Goethe; min Bogs Originalitet er blot den, at den gaar genetisk tilværks, helt igennem paaviser Udviklingen og ikke har Rubriker.

Siden den var færdig, kan jeg sige som Poul Møller skriver med græske Bogstaver (jeg med danske): "Jeg melankoliserer behørigen".

Deres hengivne
G. B.

 
[1] fredag. tilbage