Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 8. marts 1915

inderst i mit Hjærte

Fr. VI Allé 12. 8/3 151

Kæreste G. B.

Klokken er 6. I dette Øjeblik for 10 Aar siden gik en ung Mand ned ad Trappen paa Vej til Teatret, opfyldt af Ængstelse for Fremtiden, som for en stor Del vilde afhænge af Aftenens Udfald. Da han kom til Gadedøren, mødte han Postbudet, der afleverede et Brev. Han genkendte Skriften, aabnede nervøst Brevet. Det var en Hilsen med Ønske om Held og Lykke – et godt Omen, som han aldrig siden glemte. Brevet2 var fra Dem.

Jeg har siddet lidt i Mørkningen og tænkt tilbage. Og mine Tanker har samlet sig om Dem. Nu og da har jeg 2 velsagtens i den løbende Tid misforstaaet Dem – De maaske ogsaa mig. Men aldrig et Øjeblik har jeg ophørt at holde af Dem, og aldrig et Øjeblik har jeg glemt, hvad jeg skylder Dem.

Lad disse Linier bringe Dem Bud om mine Følelser, der er de samme i Aften Kl. 6 som d. 8 Marts 1905 paa samme Tid. Jeg har trængt til at sige Dem dette, fordi De maaske nu og da har tvivlet derom, og jeg har vel ikke været helt uden Skyld. Men inderst inde i mit Hjærte har Deres Plads altid været den samme.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] mandag. tilbage
[2] Brevet: af 8.3.1905; stykket var komedien Mor har Ret – på det kgl. Teater. tilbage