Georg Brandes til Henri Nathansen
9. marts 1915

dansk Køren med Stude

[tirsdag] 9 Marts 15

Kære Henri Nathansen

Tak for venlig Ihukommelse. De er stærkere i at huske Mindedage end jeg.

For Tiden er jeg temmelig udenfor Verden, er blot en Arbejds- og Skrivemaskine.

Det bliver mig naturligvis paa Grund af dansk Køren med Stude umuligt at faa Nansen til at udgive et Hefte af min Bog hver Lørdag. Men det var og er mit Ønske. Saa kunde det Hele foreligge som færdigt Værk 15. Maj og jeg havde den Mare fra Halsen. Det bliver naturligvis halet ud til September.

Igaar hændte der mig noget pudsigt. Jeg har højst intelligente og agtpaagivende Sættere hos Græbe. Igaar kørte jeg derop 2 for at hilse paa dem alle tre og give dem en Hundredkroneseddel til Fordeling. Jeg siger bl. a.: Jeg skynder mig, da det var saa flovt for mig om jeg døde midti, før Bogen var skrevet færdig. Den yngste svarte: Netop derom har vi talt sammen i disse Dage.

Da den Artikel, jeg paa Cavlings indtrængende Anmodning skrev, Aabent Brev til Georges Clemenceau indbragte mig den smukke Sum af 29 Kroner, regner jeg mig det til Fortjeneste at give 100 Kroner i Drikkepenge.

Jeg skrev nu til Cavl og spurgte ham, om han ikke rødmede, sigende, der var ingen Sprøjte hverken i Europa eller i Amerika, der vilde byde mig den Sum. Et Par Fedtlærs Støvler koster mig 36 Kroner.

Deres hengivne
Georg Brandes