Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 10. marts 1915

blussende af Ungdom

Fr. VI Allé 12. 10.3.15

Kæreste G. B.!

De er jo en ren Krøsus, som faar 29 Kr. af Cavling for en Artikel. Jeg skrev en Gang – den eneste Gang – et stort Digt i "Politiken" til en berømt Samtidig og erholdt herfor den Summa 15 – siger og skriver Femten Kroner. Men véd De, hvad jeg gjorde? Jeg sendte Pengene tilbage. Og véd De saa, hvad Bladet gjorde? Det skrev under en Indsamling til "Magdalenehjemmet" eller "faldne Mødres Bespisning", jeg husker ikke hvilket: Modtaget fra Hr. Henri Nathansen: 15 Kr. Hvad giver De mig for dén?

Jeg synes, De skal være glad ved, at Gyldendal udstrækker Subskriptionen til Septbr. Hvis den sluttede i Maj, tænkte ingen paa at købe det afsluttede Værk. Men i Septb., naar Folk kommer fra Landet, og Værket foreligger paa Efteraarsmarkedet, vil det blive solgt, baade til Konfirmation, Barnedaab og Bryllup.

Det andet Hæfte er ypperligt – levende, friskt, blussende af Ungdom. Men jeg ved, at det ærgrer Dem at høre noget smukt. Altsaa tier jeg – men Tausheden er Guld.

Ogsaa jeg har arbejdet, men er nu snart færdig. Saa har mit Stykke1 taget mig 1½ Aar. Det smager af Ibsen – Tiden, ikke Værket.

Hjærtelig Hilsen
H. N.

 
[1] Stykke: Dr. Wahl. tilbage