Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 9. februar 1915

Deres Overskud

Fr. VI Allé 12 9.2.151

Kære Hr. Dr. Brandes!

Jeg har været syg i den sidste Ugestid og har først idag faaet læst 1ste Hæfte af Deres Bog om Goethe. Jeg har glædet mig over den monumentale Indledning og ønsker Dem til Lykke med Fortsættelsen. Gid jeg havde lidt af Deres Overskud. De tumler med en Hær af Forudsætninger, Begivenheder, Skikkelser, Tanker, Forhindringer og Fantasier – jeg leger lidt med et Par Tinsoldater, 2 der er mere eller mindre skæve i Støbningen, og vælter én, trækker den ene hele Regimentet med sig.

Jeg kom ikke til Pontoppidan2, men tager vistnok derud en af Dagene. Hans Kone ligger stadig paa Sygehuset, og han skriver, at helt rask bliver hun vist aldrig mere. Ja, naar man blot er rask! En Smule Forkølelse er nok til, at hele Tilværelsen staar i en Taage af Snue og Gudsjammerlighed. Men snart vil Solen atter skinne, og alle Tinsoldaternes Guld straaler i Epauletter og Bajonetter.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] Pontoppidan: Nathansen blev inviteret til middag hos HP i Snekkersten, men forkølelsen forhindrede ham i at komme. Se brev af 3.2.1915 og flg. breve. tilbage