Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 30. november 1912

saalænge der er Slag i Frikadellen

Allégade 15. 30.11.121

Kæreste G. B.!

Tak for Deres Kort, jeg er glad over, at De er rask og er blandt Mennesker, som De holder af. Desværre skal vi jo savne Dem i lange Tider, nu idag rejser ogsaa Rungs, saa er der ikke mange Venner tilbage. Hils alle i Düsseldorf fra mig – Lindemann, Fru Dumont, den elskelige, Dr. Berthold2. Jeg kom til at holde meget af de Mennesker, jeg traf dernede, og mit Arbejde dèr og de Dage, jeg tilbragte i Schauspielhaus, staar for mig som nogle af de lykkeligste, jeg har haft. Derfra stammer jo ogsaa den store Glæde, som de sidste Maaneder har bragt mig – Bevidstheden om og Følelsen af, at min Gerning ikke er ganske formaalsløs.

Desværre svirer jeg for meget og arbejder for lidt. I disse mørke Tider trænger jeg til Lys og Fest. De har Ret – Livet er glædeligt for mig, og tro ogsaa at jeg skønner derpaa. Jeg føler mig yngre, snart ligesaa ung som De, men kan dog ikke endnu undvære min Nattesøvn. Dog det kommer nok altsammen. Jeg skal iaften til Foredrag af Kohl i Studenterforeningen: Titel: Har Livet en Mening? Hvad mener De? Jeg mener jo – saalænge der er Slag i Frikadellen. Kommer De til Sicilien i Foraaret – maaske jeg tager derned. Tilslut: Levvel! Gud bevare Kongen!

Deres forever
H. N.

 
[1] Lørdag. Brevkort adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Hotel Heck / Düsseldorf / Deutschland". Poststemplet "Kjøbenhavn 1.12.12". tilbage
[2] Dr. Berthold: Arthur Berthold (1855-1921) Luise Dumonts juridiske rådgiver. tilbage