Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Wien. 28. november 1912

Maa nu blot Pontoppidan bevare sin Sundhed

28 nov 121

Kjære Henri Nathansen

Kort efter jeg havde afsendt mit Brevkort2 til Dem modtog jeg Deres3. Mit var altsaa intet Svar.

Det er en ringe Ting, synes jeg, om det bliver tidlig mørkt eller ikke. Og jeg troer, Deres Liv i Kjøbenhavn og andensteds nu er ganske glædeligt. 2 Min Helbred har ikke i denne Tid givet mig Anledning til Uro. Imidlertid har jeg andre Sorger, saa jeg kan ikke sige, Livet tilsmiler mig. Tvertimod.

Blot nu Pontoppidan maa kunne bevare sin Sundhed. Den var jo saa truet.

Jeg er bekymret over at vore Venner Rungs for Alvor tænker paa at gaa over Konstantinopel. Det forekommer mig en ganske umulig Plan. De kommer jo til at ligge de 40 Dage i Quarantaine i Alexandria.

Fra 1 Dec – 4 Dec incl. er jeg Hotel Heck Düsseldorf.

Med de bedste Hilsner til Deres Frue og Rungs er jeg

Deres G. B.

 
[1] Torsdag. Korrespondenz Karte adresseret til "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / Kopenhagen F. / Dänemark". Poststemplet "Wien 28.XI.12". tilbage
[2] Brevkort: d.v.s. kortet afsendt 27.11.1912. tilbage
[3] Deres: dette brevkort fra HN kendes ikke. Det må være det der omtales i GBs dagbog 27.11.1912: "Kort til Nathansen, fik Kort fra ham." tilbage