Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Wien. 27. november 1912

en Hexekedel

27 Nov. [19121]

Kjære Henri Nathansen

Denne By2 er virkelig hvad jeg 1885 kaldte den en Hexekedel. Der skal mine gode Nerver til at holde den ud. Der løbes Storm paa dem fra Morgen til Aften. Det snurrer i Ens Hoved, man prøver fem Dage i Træk paa at erobre Tid til at tage sig 2 et Bad – forgæves. Jeg har gjenset gamle Bekjendte, et Par gamle Venner, der er tro, en sjælden og dyrebar Ting. Man viser mig Velvilje og Hengivenhed, en ung Pige endog en barnlig hero-worship, som hendes Moder siger. Og jeg har endda (efter Sigende, thi jeg ved det ikke) krænket Familien3 ved for 7 Aar siden ikke at ville modtage den i Kjøbenhavn. Det er Digteren Moritz Hartmanns4 Slægt alt i 3die Led.

Jeg har ikke set ét Maleri, ikke én Teaterforestilling. Kun Mennesker i denne bevægede Tid. Begavede Mennesker, men ingen jeg dybere bryder mig om uden Schnitzler og Else Hartmann5, og maaske den lille Pottemagerinde Helene Scholz6 fra Strzebowitz, der er kommen. Og den gamle Minister Unger7. Jo, der er dog en Del. 1-4 Dec er jeg i Hotel Heck8. Saa Paris.

Deres inderligt hengivne
G. B.

 
[1] Onsdag. Korrespondenz-Karte adresseret til "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allegade 15 A / Kopenhagen F". Poststemplet "Wien 27.XI.12". tilbage
[2] By: Wien, hvor GB opholdt sig ca. 20.-30.11.1912. tilbage
[3] Familien: Ludo Hartmann (1856-1924) professor i historie i Wien, g. m. billedhuggerinden og pianisten Grete Chrobak. tilbage
[4] Moritz Hartmann: (1821-72). tilbage
[5] Else Hartmann: den ovennævnte hero-worshipper, der besøger GB sammen med sin far (GBs dagbog). tilbage
[6] Helene Scholz: f. 1882, billedhuggerinde, datter af Maria Stona, grevinde Stonawski-Scholz, der ejede slottet Strzebowitz i Schlesien. Stona var litterært interesseret og korresponderede med GB 1899-1927. GB besøgte slottet i 1900 og 1901 og blev interesseret i den unge datter. Se Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Magt og afmagt, 1998. tilbage
[7] Unger: Joseph Unger (1828-1913) østrigsk minister. tilbage
[8] Hotel Heck: i Düsseldorf. tilbage