Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 7. oktober 1912

den skrækkeligste karikatur

7 Oct *19121

Kjære Herre og Ven

Tak fordi De saa jævnlig tænker paa mig og vil trøste mig med at Folk i Tyskland kjender mig, skjønt Ingen kjøber mig og jeg ingen Forlægger har.

Vi glæder os alle over Deres Held. Jeg har skrevet om Jan Vermeers dejlige Billede2 af Byen Dordrecht, som vist er det, De mener. Jeg kjender desværre ikke det Billede af Rembrandt, der skulde ligne mig. Men Max Liebermanns som han nu har solgt til Museet i Bremen for 25,000 Mark – 6 Timers Arbejde – lignede mig kun som den skrækkeligste Karikatur. Jeg har nu skrevet til Düsseldorf, som det ønskedes.

Jeg kom mig lidt paa Skagen, men det er, som var nogle Fjedre sprungne i mig, jeg føler mig altfor ilde tilpas her i Landet, uden ringeste Sangbund, jeg forstummer derfor. Begriber De Bulgarerne3, at de tør for Munch4. Føre Krig mener jeg. Det overrasker mig mér end at de tør trodse Tyrkerne.

[fortsat nedad i venstre margin:] En hjertelig Hilsen til Dem begge fra Deres G. B.

 
[1] Mandag. Brevkort adresseret til "Herrn Henri Nathansen / American Hotel / Amsterdam / Holland". Omadresseret af GB til "Hotel Kaiserhof / Berlin". Poststemplet "Kjøbenhavn 7.10.12; 3-4 E". tilbage
[2] Billede: af Delft (ikke Dordrecht). GB så billedet på galleriet i Haag og beskrev det indgående i artiklen "Holland", SS, bind 11, s. 258-9 (se figur her på siden). Det er utvivlsomt det samme billede Nathansen så i Haag, men også han tager fejl af bynavnet, som er Delft, ikke Gent. tilbage
[3] Bulgarerne: i okt. 1912 gik Bulgarien sammen med Serbien, Montenegro og Grækenland i krig mod Tyrkiet (1. Balkankrig). tilbage
[4] Munch: P. Munch (1870-1948) folketingsmand for Det radikale Venstre, der dengang var antimilitaristisk. Munch blev forsvarsminister i regeringen Zahle II 1913-20. tilbage