Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Amsterdam. 5. oktober 1912

vidunderlige Holland

American Hotel, Amsterdam 5/10 121

Kæreste Herre!

Jeg fik lige nu Deres Kort med Rungs og Gæsters Hilsen. Det blev sendt mig fra Düsseldorf. Jeg ser deraf, at De er vel hjemme igen.

Her er vidunderligt. Jeg har været her i Holland en Gang før med en Ungdomsven, som nu er død. Denne Rejse var i Grunden det eneste Lyspunkt i hans Liv. Han elskede Kunst som ingen anden. Jeg maatte tænke paa ham, da jeg i Morges stod foran Nattevagten. Jeg husker den Dag, da han og jeg stod dèr. Han glemte det aldrig siden.

Vi har gaaet os en Tur i de snævre Gader ovre i Jødekvarteret. Selvfølgelig, siger De og smiler. Jeg er glad over at mit Stykke gaar her – jeg tror, her er Mennesker, der føler det, som jeg selv har følt det. Og hvad kan man saa forlange mere.

Paa Mandag rejser vi til Berlin. Adresse: Hotel Kaiserhof. Jeg bliver der nok en 8 Dages Tid, maaske træffer jeg Pontoppidan. Gustav Lindemann kommer ogsaa dertil, tænker jeg. Henad Midten af October rejser jeg hjem for at komme mig efter denne Tids Anstrængelser og 2 Solderier. Jeg skal iaften møde Heijermans – det bliver sikkert en sén Historie. Han er et fint og elskværdigt Menneske. Vi var et større Selskab, der var sammen forleden til over 3. Det tager paa Kræfterne. Naar jeg kommer hjem, tager jeg ind paa et Asyl for bedre stillede Alkoholister.

Hjærtelig hilsen fra os begge

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Brevkort adresseret til "Herr Professor Dr. phil. G. Brandes / Strandboulevard 27 / Kopenhagen / Dänemark". Poststemplet "Amsterdam 5.X.12; 1-2 N". tilbage