Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Amsterdam. 4. oktober 1912

Vermeers Billede

American Hotel, Amsterdam 5/10 121

Kæreste Herre!

Jeg er her, har set mit Stykke, der gør samme Lykke her som andetsteds, skønt Spillet ikke er godt. Heijermans2, som er Direktør for Teatret, bad mig hilse Dem, han nærer stor Beundring for Dem. Her er dejligt. Vi var idag i Haag og Scheveningen, gik en lang Tur langs Havet i stille Solskin. Er det ikke Dem, der et eller andet Sted nævner Vermeers Billede fra Gent – vidunderligt er det. For anden Gang i mit Liv har jeg her i Rijksmuseet staaet foran Nattevagten3, betaget, følende min egen Ringhed.

I et større Selskab forleden talte vi om Dem. Alle kender Dem.

Deres H. N.

 
[1] Lørdag 5.10. Postkort med motiv fra Amsterdam, adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. G. Brandes / Kopenhagen / Strandboulevard 27 / Dänemark". Poststemplet "Amsterdam 4.10.12; 11-12 N". tilbage
[2] Herman Heijermans: (1864-1924) forfatter og dramatiker der bl.a. skildrede jødisk familieliv. tilbage
[3] Nattevagt: Rembrandts maleri fra 1642. tilbage