Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 2. oktober 1912

endnu mere Glæde

[tilføjet øverst på kortet med GBs hånd:] Allegade 15 A.

2 Oct 121

Kjære Ven

Mange Tak for fire smaa Kort, men vælg helst 2 saadanne, hvor Bagsiden ikke optages af et Billede. Jeg er tilbage fra Skagen og har havt godt af den friske Luft.

Her er et lille Selskab2 forsamlet hos Rungs og vi mindes netop nu Dem og Deres Frue. Vil De hilse Fru Dumont og Hr. Lindemann og vil De tro, vi glæder os over Deres Held.

[Gæsternes påskrift:]
Kjære H N!
De er mig noget troløs i Deres Himmel og tænker ikke paa den efterladte Skare. Alligevel skal De modtage en venlig Hilsen og Ønsket om fortsat Lykke fra en forsamlet Kreds og fra Deres Otto Rung. Hilsen Fru Tulle3.
Grüsse und Küsse! Lola4.
Lykønskning! Chr. Rimestad.
Endnu mere Held, endnu mere Glæde ønskes Dem, kære Nathansen, hjerteligst af Deres hengivne A. H. v. Kohl
Ingeborg Skov.

 
[1] Onsdag. Brevkort adresseret til "Herrn Henri Nathansen / Hotel Heck / Düsseldorf". Omadresseret til "Amsterdam / Holland / Hotel Amerika". Poststemplet "Kjøbenhavn 3.10.12; 11-1 E, Düsseldorf 4.10.12, Amsterdam 5.10.12". tilbage
[2] Selskab: alle de her forsamlede forfattere: Rung, Rimestad, Kohl og den fraværende Nathansen boede i "havehusene" Allégade 15 og 17 på Frederiksberg. Fru Lola Land logerede vistnok hos Rungs. tilbage
[3] Fru Tulle: Gertrud Rung f. Klamke. tilbage
[4] Lola: Lola Land, g. m. den tyske forfatter Hans Land. tilbage