Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Düsseldorf. 1. oktober 1912

Heines vidunderlige Hoved

Düsseldorf 1.10.121

Kæreste G. B.

Det er den sidste Dag jeg er her. Jeg staar i Bolkerstrasse og skriver dette Kort til Dem mod Husvæggen paa Heines Hus2. Over Døren til Bäcker W. Weitenhaupts Butik troner hans Billede 2 med et Citat fra das Buch le Grand3 nedenunder. Jeg gik før ind i Gaarden og spurgte en Mand om det var her Heine boede: "Ja, gewiss", sagde han – "er wohnt hier aber nicht mehr". Manden har Ret – han boer her ikke mere. Han er draget til de udødeliges Egne hinsides Düsseldorf og Duisburg.

Jeg kaster endnu et sidste Blik paa hans vidunderlige Hoved, tænker paa Dem og gaar videre.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Tirsdag. Postkort adresseret til: "Hr. Professor Georg Brandes / Skagen / Brøndums Hotel / Dänemark". Omadresseret til: "Kbh Ø". Poststemplet: "Düsseldorf 1.10.12; 1-2 N[achmittag]". tilbage
[2] Heines Hus: Heinrich Heine (1797-1856) var født i huset i Bolkerstrasse 53. tilbage
[3] Ideen. Das Buch le Grand, 1827. tilbage