Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Düsseldorf. 3. december 1912

nyt Held og nyt Guld

Hotel Heck
Düsseldorf
Düsseldorf, den 3 December 19121

Kjære Nathansen

Det er kun billigt at jeg sender Dem et Par Linjer herfra, hvor jeg set Deres Venner og hørt Dem omtale med saa megen Varme.

Da jeg ikke tog imod Tilbudet om at boe hos Dumonts2 ser jeg ikke saa meget til dem som jeg ellers havde gjort, men nok til at lide dem vel og vurdere dem. Idag har de indbudt mig til sig.

Paa deres Teater har jeg kun set en fremmed (daarlig) Danserinde3, der havde lejet det, og iaftes Gabriel Schillings Flugt, et rent ud usselt Stykke – meget godt spillet for Resten. At Hauptmann4 er sunket saa dybt!

Her er en meget skøn Dame Fru Mira Häuser, der iøvrigt er bosat i Rom. Hun ligner selv en Romerinde og stammer fra Sydfrankrig.

Det var godt, jeg kom levende ud af Hexegryden Wien. Den overanstrengte. Den sidste Dag var jeg halvsyg, vovede ikke at gaa, mit ene Ben var en Smule angrebet; men det gik over.

I den sidste Uge har jeg været meget mod i Hu5, i Anledning af at en nær Veninde af mig pludselig ikke har kunnet modstaa et Tilbud, hun har faaet om fri Rejse frem og tilbage til Kina.

Min gode Bekjendt, Fru Jenny Hagelstam, har Grunde hvorfor hun vil til Hongkong, og hendes kbhavnske Familie, der ængstes derved, har anraabt min Veninde6 om at ledsage hende (saaledes at hun har Alt frit). Eventyrlysten og træt af Alt som hun er og tænker kun paa nu at rejse. Hun indbilder sig at dette ikke betyder det ringeste for vort 2 venskabelige Forhold. Men tager deri fejl.

Jeg skal tale her imorgen Aften. Iovermorgen Kl 7 tidligt fører Toget mig til Paris, hvor jeg har en officiel Middag, præsideret af Poincaré7, Kl 7½ Aften. (Jeg er der vel Kl. 4) Jeg er paany kastet ud af mine Forskansninger, hvori jeg overhovedet ikke fik Tid til at indrette mig husligt. Bølgerne leger med min Baad.

Jeg saa af Deres sidste Brevkort, at De er i Vigueur og ved godt Lune. Jeg vil ønske Dem, De maa kunne faa en dramatisk Ide og udføre den uden Besvær; en, som medfører nyt Held og nyt Guld.

Deres Frue er saa vel egnet til at glæde sig ved Heldet og administrere Guldet.

Deres G. B.

 
[1] tirsdag. tilbage
[2] Dumonts: Louise Dumont og Gustav Lindemann, ledere af Düsseldorfer Schauspielhaus. tilbage
[3] Danserinde: GBs dagbog 1.12.1912: "Ussel kjøn Danserinde Adorée Villaney (snarere Henriette Meyer). Fuldt Hus. Munter Aften. Drak en Del Vin. Sov fra 12-6 og fra 7½-9." tilbage
[4] Hauptmann: G. Hauptmanns drama Gabriel Schillings Flucht, trykt 1912. tilbage
[5] mod i Hu: bedrøvet; sørgmodig; nedslaaet; modfalden (se ODS, IV. mod) tilbage
[6] Veninde: Talitha Schütte. tilbage
[7] Poincaré: Raymond P., premierminister 21.1.1912-21.1.1913. tilbage