Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 20. november 1912

paa hjemlig Grund – dèr De hører hjemme

Allégade 15 A. 20.11.12

Kære højtelskede og dybtsavnede Ven!

Velkommen tilbage – hvor jeg er glad over, at De atter er her. Desværre kunde vi ikke komme iaften, men Else bad os komme Mandag – saa sér De mig om ikke før. Jeg har saa meget at fortælle Dem, der er jo hændet mig adskilligt i den Tid vi ikke har set hinanden – hvor er det dog 2 længe siden. Jeg har faaet saa mange Laurbær, at jeg er lige ved at hvile paa dem. Det er det farligste Træ i Skoven.

Tak for Deres Bog1. Det var dejligt atter at se Dem paa Arenaen. Jeg sætter de første knudrede Side højest – ogsaa fordi De er paa hjemlig Grund. Det er dog dèr, at De som vi andre hører hjemme.

Men om det og om meget, meget andet skal vi tales ved. Paa hjærteligt Gensyn.

Deres H. N.

 
[1] Bog: der må være tale om Torben og Jytte, der udkom 9.11.1912. tilbage