Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hamburg. 13. oktober 1912

De er min gode Ven – ikke sandt –

[Brevhoved] HAMBURG HOTEL ATLANTIC

Hotel Atlantic, Der Kaiserhof, Berlin
13. 10. 12

Kæreste Herre!

Med Foden i Stigbøjlen sender jeg Dem denne lille Afskedshilsen. Jeg vilde gærne se Dem, jeg talte endogsaa igaar med min Kone om at rejse til Freiburg, men jeg er nu lidt træt af den sidste Maaneds Anstrængelser og maa lidt hjem og hvile mig paa Sundholm. Dog vil jeg bede Dem om en Ting. Skriv mig til, naar De paa Hjemrejsen er i Berlin – maaske tager jeg da derned – muligvis har jeg et eller andet at ordne i Løbet af den første Maaned. Vi kunde saa, vi to gamle Drenge, gaa paa 2 Sold sammen, se lidt Teater o.s.v. Synes De ikke, det kunde være morsomt?

Jeg har haft en vidunderlig Tid, har truffet mange Mennesker og forfrisket mig i den fremmede Luft. Det har glædet mig, at saamange kender Deres Bøger, navnlig Lykke-Per, som har gjort et dybt Indtryk hernede. Kære Ven – naar jeg nu tænker paa Dem, længes jeg hæftigt efter snart at se Dem. De er min gode Ven – ikke sandt – og jeg er Dem dybt taknemmelig. Jeg har èn Gang givet Dem mit Hjærte, og det bliver hvor det er. Hvis De kommer hjem til Vinter, vil vi være sammen saa ofte som muligt. Ogsaa jeg længes efter at tale med et Menneske.

Lev nu vel og forsvind ikke helt i de store Skove. Og altsaa: Brev om, naar De er her i Berlin og auf Wiedersehen.

Hjærtelig Hilsen fra os begge.

Deres H. N.