Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 9. juli 1912

kun én Aristokrat

Allég 15 9.7.121

Kære G. B.!

Den omtalte2 Polemik med Overskou findes i min Heiberg Udgave S. 108ff 4de Bind. Heiberg er en vidunderlig Skribent, fin og frygtløs, en klog Aristokrat, noget meget sjældent, navnlig i de skrivendes Skare. Naar jeg tænker paa Tiden nu, dens Dunst af Folkelighed og svedig Socialisme, forfærdes jeg. Og saa synes jeg endda, at de der giver sig ud for Aristokraterne, er de værste. Der er kun én – og ham har Guderne lænket til Klippen.

Deres
H. N.

 
[1] Tirsdag. Brevkort adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / Ø". Poststemplet "Kjøbenhavn 9.7.12; 6-7 E". tilbage
[2] omtalte: et møde mellem HN og GB må have fundet sted. tilbage