Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Troense. 28. juni 1912

min dybe Følelse for Dem

Troense 28/6 121

Kæreste G. B.!

Hver Gang jeg gensér denne skønne Ø, tænker jeg paa Dem med dyb og uforanderlig Taknemmelighed. For en halv Snes Aar siden var jeg flygtet hertil, oprevet af Modgang, plaget af Tvivl. Jeg skrev nogle Vers til Dem – den eneste, jeg syntes, jeg kunde henvende mig til – og De svarede mig med et Brev, der gav mig min Ligevægt tilbage. Aar er gaaet siden da, mangt og meget har skiftet, men ét er blevet tilbage – min dybe Følelse for Dem, for Deres Væsen og for Deres Virken.

H. N.

 
[1] Fredag. Postkort med motiv: Gadeparti Troense. Adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Troense 28.6.12". tilbage