Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Mariager. 19. juni 1912

de frygteligste Dramer

Skagen 19.6.121

Kæreste Dr. Brandes!

Vi er nu naaet hertil fra Lønstrup, den dejligste Tur gennem Vensyssel over Ræbild Bakker og Rold Skove. Det har været én ublandet Nydelse at suse gennem Egne, hvor man ingen Mennesker ser, hverken Jøder eller Kristne. Mødte De os paa Landevejen, vilde De tro, at det var Det røde Løg og Karen Spidsmus, der var paa Landevejstogt. Vi fører kun det nødvendigste og unævneligste med os. Jeg føler mig frisk og i Stand til at begaa endnu 17 af de frygteligste Dramer. Foruden en Kriminal-psykologisk Biografi af W. C. Nielsen.

Hilsen fra os begge, hvem en Genhilsen træffer i Vejle, poste restante. Deres H. N.

 
[1] Onsdag. Postkort med motiv: Mariager. Adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet: "Mariager 20.6.12; 2-6 E". tilbage