Georg Brandes til Henri Nathansen
21. juni 1912

det ny Tilbagefald

21 Juni 121

Kjære Henri Nathansen

Deres livsglade – ualmindeligt tilfredse – Brevkort fra Mariager (en By, jeg kjender) naaede mig nu til Morgen. Det er mig en sand Glæde at det gaar Dem godt.

Mig gaar det mindre godt. I Tirsdags, da mine Betændelser syntes nogenlunde slukte, forsøgte jeg at gaa nogle Skridt fra min Seng til Divanen i min Stue, men om Natten derefter brød saa en ny smertelig Betændelse ud, saa jeg kunde ikke, om jeg vilde, nu gaa et Skridt.

Imidlertid er jeg ikke nedslaaet, men arbejder en Smule saa godt jeg kan i Sengen.

I de sidste Dage har min Veninde Fru Schütte været her, stadigt siddet ved min Seng og indtaget sine Maaltider her. Hun maa imidlertid om et Par Dage bort2. Nogle Dage havde jeg en svensk Dame 2 til Sygeplejerske – hun er det og kom for min Skyld fra Stockholm til Kjøbenhavn – da syntes jeg bedre, men saa fulgte det ny Tilbagefald. Sygdommen passer daarligt for mit Temperament, der er en Smule utaalmodigt.

Kjærlig Hilsen til Dem begge
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] Hun maa imidlertid ... bort: Talitha Schütte – med hvem GB var blevet forsonet oven på hendes affære med Anatole France – rejste med sin datter til Skagen hvor hun havde et hus. tilbage