Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Munkebjerg, Vejle. 25. juni 1912

denne Skoledrengetur

Munkebjærg 25.6.121

Kæreste G. B.

Jeg modtog Deres meget kærkomne Hilsen i Vejle. Desværre var Efterretningerne ikke de bedste. Jeg synes snart Guderne har plaget Dem nok. Gid De dog snart var rask!

Ja, nu er vi kommet saa langt. Naturen er vidunderlig at færdes i – jeg er glad for denne Skoledrengetur paa mine ældre Dage. Vi cykler ca. 7 - 8 Mil om Dagen, idag holder vi Hvil og hjemsøger Egnen pr. Baad og Bil. Danmark er dejligt trods Mennesker og vrede Guder. Luften er ren her over de høje Skove og Fjorden er blank og sommerblaa.

Imorgen tager vi til Fyen. To Ord paa et Kort træffer mig Nyborg poste restante. Levvel og vær hjærtelig hilset af Deres Jeanne og Henri Nathansen.

 
[1] Tirsdag. Postkort med motiv: Vejle. Ved Munkebjerg. Adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet: "Fredericia 25.6.12". tilbage