Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Skagen. 11. juni 1912

god Bedring

Skagen, Tirsdag [11.6.19121]

Kære Hr. Dr. Brandes!

Inden vor Afrejse sender vi Dem en hjærtelig Hilsen med Ønsket om en snarlig god Bedring.

Deres hengivne
Henri Nathansen

[Nederst:] Vor sidste Snaps har vi drukket paa Deres Vel.
Deres heng. Peter Nansen

[Øverst:] Kære G. B.
Mange Hilsner
fra Fru Jeanne

 
[1] Postkort med motiv: Skagen – Grenen. Adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Skagen 11.6.12. tilbage