Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Skagen. 4. juni 1912

Reklame for Lediggang

Skagen Badehotel, Grenen, Skagen
4.6.121

Kære Hr. Dr. Brandes!

Modtag en lille Hilsen her fra ultima Thule. Jeg har lige nu staaet som en anden Pinsetysker paa den yderste Gren og set Vandene brydes. Saa' jeg mig tilbage, løftede Drachmanns Stendysse sig højt over Klitten. Jeg maatte tænke paa den Tid, De skabte i Danmark, den friskeste, den frieste. De slog Tonen an – saa kunde Sangen tone. Nu tier Orkestret, Føreren er borte. Kun hist og her øver en Klarinet og en enlig Fløjte.

Her er dansk Sommer – 6-8 Grader. Nansen er her, han virker som en Blyantstegning mod Strandens og Havets kolossale Lærred. Jeg selv er en storstilet Reklame for Lediggang. Hvis Benzon saa, hvordan jeg boer, havde han aldrig stiftet Legatet.

Deres Henri Nathansen

[På hovedet øverst:] Min Kone beder mig hilse, Nansen ligesaa.

 
[1] Tirsdag. Postkort med motiv: Skagen. Klitparti ved Drachmanns Grav. Adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Skagen 4.6.12; 12-3 E". tilbage