Georg Brandes til Henri Nathansen
5. juni 1912

Rodin "usædelig" helt igjennem

5 Juni *1912?1

Kære H. N.

Mange Tak fordi De tænkte paa mig. Jeg kjender Skagen2 og véd hvor smukt der er. Desværre er vel Vejret der ikke bedre end her. Atter Desværre har jeg nu alt paa sjette Dag et Tilbagefald. Der er paany noget i Vejen med den Vene, der for en fem Uger siden var betændt. Jeg holder mig derfor inde, knurrende, ikke klagende. Klager opsparer jeg for større Ting.

Jeg har havt den Fornøjelse at se Dem læsterligt udskjældt og frakjendt al Honnør af den lille røde L. C. Nielsen3. Jeg siger Dem det for at ærgre Dem, De behøver 2 ikke at læse det. Men det gaar ikke andre bedre end Dem. Mod Rodin – Rodin – har Le Figaro begyndt en Campagne paa Grund af hans Usædelighed. Han har udtalt Sympati for en russisk Ballet, som det dydige Blad kalder usædelig, og det kræver derfor at Hotel Biron4 ikke maa overlades til Hjemsted for hans usædelige Person og hans usædelige Skulpturer. De er kun "ublufærdig" og "bevidst usandfærdig". Han er "usædelig" helt igjennem, og det er saa meget anstødeligere som han trods sine brede Skuldre er 72.

Levvel. Hils Deres tapre Frue mange Gange og mind ved Lejlighed Nansen5 om hans og Deres forbundne

Georg Brandes

 
[1] onsdag. tilbage
[2] Skagen: GB opholdt sig på Skagen 16.-30.9.1912 (Per Dahl: GB-tidstavle). tilbage
[3] L. C. Nielsen: 1871-1930, forfatter. Anmeldte Indenfor Murene i Tilskueren, juni 1912, s. 601-06. tilbage
[4] Hotel Biron: Rodins atelier, nu Musée Rodin. tilbage
[5] Nansen: Nathansen skrev 30.5.1912 til Pontoppidan umiddelbart før han rejste til Skagen, hvor han skulle træffe Peter Nansen. tilbage