Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 4. maj 1912

denne lille Tjeneste

Allégade 15 A. 4 Maj 121

Kære Hr. Professor Brandes!

De var saa venlig ifjor at give mig medfølgende Anbefaling til en Ansøgning, jeg agtede at indgive til Ministeriet. Som De maaske husker, opgav jeg at ansøge ifjor, men har nu i Sinde at søge om Understøttelse paa Finansloven. Da jeg jo siden ifjor har faaet opført "Indenfor Murene" og gærne i Deres Anbefaling vilde have dette Stykke med, beder jeg Dem være saa venlig at føje det til f. Eks. nederst paa 1ste Side, hvor De nævner "Daniel Hertz". De vilde maaske saa samtidig rette Sted og Dato foroven og sende mig Anbefalingen tilbage.

Jeg vilde have set ud til Dem og samtidig have bedt Dem gøre mig denne lille Tjeneste, men jeg rejser maaske 2 imorgen tidlig til Aarhus og har forskelligt at gøre idag.

Med de venligste Hilsner og paa Forhaand Tak.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] lørdag. tilbage