Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 6. marts 1912

længes efter at se Dem

Allégade 15 6.3.121

Min kæreste Herre!

Blot et Ord til Velkomst. De véd, at jeg af Hjærtet ønsker Dem Velkommen, men hvad betyder det, og hvad hjælper det Dem?

Jeg kan være hos Dem hver Aften – undtagen Lørdag – hvis De ønsker 2 at se mig. Jeg behøver ikke at sige Dem, at jeg længes efter at se Dem og trykke Deres Haand.

Hjærtelig Hilsen fra os begge.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] onsdag. tilbage