Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 1. marts 1912

en dybtindgribende Ulykke

Hôtel d'Iéna
Paris (16me)
[fredag] 1 Marts 12.

Kjære Henri Nathansen

De har skrevet mig to elskværdige Breve til, og De har lagt en saa rørende Glæde for Dagen over den ubetydelige Pengesum1 jeg har kunnet forskaffe Dem, at jeg længst havde svaret Dem, om jeg ikke havde havt mangfoldige Hundreder af Breve at besvare; jeg har saa endnu; men i de sidste Dage er der hændt mig saa alvorlige Ting, at alle Breve nu ligger og er blevne ligegyldige. Den ene Ting er let at omtale, den anden, som er Hovedsagen, maa jeg fortie.

Den ringere Ting er den Omstændighed, at min 2 Sygdom er vendt tilbage. Jeg har Smerter i venstre Ben og tager om et Par Dage over Berlin til Kjøbenhavn hvor jeg muligvis er c. den 7de Marts. Jeg maa pleje mit Ben og se hvad det bliver til. Først maa jeg trods Sygdommen se min Datter et Par Dage; jeg har ikke besøgt hende siden sidst i Oktober 1910, og kun set hende to Gange et flygtigt Øjeblik siden da.

Der er altsaa Rimelighed for at jeg ser – om ikke netop ser –√ Deres Stykke, saa dog er i Kbhvn, naar det spilles.

Den anden Begivenhed2, der er hændt mig, er meget mere indgribende, men er ikke min Hemmelighed alene, udgaar iøvrigt ikke fra mig.

Jeg har oplevet ikke lidet i Paris. 3 Jeg har intetsomhelst arbejdet, men jeg har set en Mængde Mennesker, hvis Væsen er mig nyt og fremmed, kort sagt jeg har levet her, mens jeg i Kbhavn neppe vegeterer.

Jeg skrev idag et Kort til Rung som Svar paa et venligt Brev fra ham; deri bad jeg ham hilse Dem og sige Dem, at jeg nu snart kom hjem.

Jeg havde lige forskrevet mit Sommertøj fra Kjøbenhavn – det er endnu ikke kommet –√ og jeg havde ved en Banket, Selskabet Autour du Monde [gav,3] sikret mig en Rejse til Algier-Tunis og Anbefalinger der – det viste sig, at jeg er meget kjendt i Algier – 4 nu har en af de Tagstene der falder i Hovedet paa en Mand, der mindst tænker paa Sligt, gjort mig Rejsen umulig, selv om jeg hurtigt blev rask. Jeg har heller ikke Lyst til San Remigio, hvor jeg ventes. Jeg vender tilbage til Kbhavn og vil forsøge at lukke mig inde og arbejde.

Tal hverken til Rung eller nogen om hvad jeg her antyder, at en dybtindgribende Ulykke har ramt mig. Jeg vil sige det, men ikke tale derom.

Deres hengivne
Georg Brandes

Jeg har i denne Uge holdt to Forelæsninger her, der har gjort stor Lykke 1) La morale utilitaire et la grandeur humaine 2) Andersen et les contes.

 
[1] Pengesum: Otto Benzons legat, som HN fik på Brandes 70-års dag 4.2.1912. tilbage
[2] Begivenhed: dagen før, 29.2.1912, havde GBs veninde Talitha Schütte tilstået sit forhold til Anatole France. tilbage
[3] verbet synes at mangle. tilbage