Georg Brandes til Henri Nathansen
15. marts 1912

Jeg har mistet Alt

[fredag] 15 Marts
*12

Kjære Henri Nathansen

Deres venlige Smiger idag1 viser mig at De ikke ret forstaar det sidste Brev2, jeg sendte Dem fra Paris.

Aarebetændelsen var Paaskuddet til min Afrejse. Som jeg sagde Dem (mellem os): En Ulykke havde ramt mig. Vistnok den største jeg har oplevet, og aldrig forudset. Med et Minuts Varsel.

Jeg har mistet Alt, hvad jeg byggede mit Liv paa. Følgerne er det mig nu umuligt at overskue. Jeg er ude af Stand til blot at læse en Avis. Hvad jeg siger, gjør jeg mekanisk for at skjule. Jeg troer ikke, jeg udholder at blive her, men véd ikke hvor jeg skal hen. Under disse Forhold er min Nærværelse i et Teater3 af ringe Vægt.

Deres Georg Brandes

 
[1] idag: smigeren kan være udtalt under et møde – noget brev fra HN 15.3.1912 kendes ikke. tilbage
[2] Brev: af 1.3.1912. tilbage
[3] Teater: Indenfor Murene skulle opføres første gang 23.3.1912 på Det Kgl. Teater. tilbage