Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 3. december 1911

en Straf at leve i Danmark

Allegade 15 A. 3/12 111

Kæreste Herre!

Hjærtelig Tak for Bogen2! Jeg har ved at læse den genfølt den Glæde, det var mig at høre Dem. Atter og atter sænker man Bogen og tænker: saadan var det – saadan er det. Grundtonen, Grundtanken er den samme som i den skønne Bog3 om Servet og Ferrer: Før og Nu – ak, hvor uforandret! En anden Skikkelse staar frem, frisk, dristig, ung trods 2 de hvide Haar. Et Menneske, hvis Hjærte er stort, hvis Tanke er ædel. Men man synes at kunne høre de bitre og ensomme Timer hviske den retfærdige Anklage:

I mit Land har man ladet mig bære alt det Had, som knytter sig til de Meninger jeg har forsvaret. Enhver af mine Handlinger har man bagvasket, alle mine Ord har man vredet om – – –

Og man synes pludselig, det er en Straf at leve i det Land, Danmark.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage
[2] Bogen: Armand Carrel, 1911, udgivet på grundlag af de 3 forelæsninger på Københavns Universitet, der afsluttedes 3.11.1911. tilbage
[3] Bog: Før og Nu. To Skæbner, som GB sendte HN på udgivelsesdagen 5.4.1911; om to spanske ofre for religiøs fanatisme: Michel Servet, brændt på bålet i Genève 1553 og Fransisco Ferrer, henrettet i Barcelona 1909. tilbage