Georg Brandes til Henri Nathansen
20. november 1911

berendes daglig

20de Nov
*111

Kjære Hr. Nathansen

Jeg kan ikke være hjemme Tirsdag Formiddag. Tiden er allerede optaget af Plageaander. Jeg vil, hvis det passer, tage ud til Dem2 Tirsdag Aften (NB ingen Beværtning). Jeg er ved at tabe Forstanden af Plagerier. Yderst optaget er jeg, indtil[?] at sove kun 2 - 3 Timer om Natten, og saa berendes jeg daglig. Alene Brevene! Endnu har jeg aldrig kunnet bringe dem i Snoren, som maa besvares, ned under 47, som ligger og venter, hvor mange jeg end skriver.

Deres G. B.

Jeg glæder mig over at De har et Arbejde færdigt.

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet "Kjøbenhavn Ø 20.11.11; 5-6 E. – Kjøbenhavn 5.OMB 20.11.11". tilbage
[2] ud til Dem: dagbogen giver ingen oplysninger da den er stærkt beklippet. tilbage