Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 28. december 1911

omgaas her de pæneste Mænd

Paris Hôtel de Iéna
28 Dec. 11

Tag mine gode Ønsker for Deres Held det kommende Aar. For i Dramatik afhænger saa meget jo af Heldet.

De var forleden Aften1 lidt pirrelig i Anledning af mine Drillerier med de to Milliarder Forfædre2 i 1200 Aar blot, og jeg vilde saare nødigt saare Dem. Men De tog ganske og aldeles fejl i hvad De sagde om V. V.3 og hans konservative Slægt. Hans Faders Sindelag var den yderste Radikalisme, heftig Uvilje mod alt Hofvæsen, mod "Selskabet", mod de Allerhøjeste, og et uforsonligt Had til Kirken, et Fritænkeri, der ikke fandt noget Udtryk stærkt nok. De ser dèr selv, hvor tilbøjelig De er til Construction.

Jeg omgaas her de pæneste Mænd, men har endnu kun set to af dem. G. Cl.4 havde jeg min første lange Samtale med. Saa kom igaar A. F.5 paa et langt Besøg, og nu sidder jeg omklædt og venter paa at han kommer igjen og henter mig til en lille fin Middag6.

Gode Nytaarsønsker til Dem begge.

[Fortsat opad i venstre margin:] Dette blev ikke afsendt i rette Tid. Jeg kom hjem fra den mest bedaarende Middag i det ypperste Selskab. Jeg er i Aften til [..?] Jeg ønsker Dem alt godt.

Deres G.B.

 
[1] Aften: GBs dagbog torsdag 21.12.1911: "Sidste Dag. Pakket. Besøgt [udkradset navn]. Aften hos Rungs med Nathansens, [udkradset navn] og Sigurjónssons." tilbage
[2] Forfædre: regner man med en fordobling af antal forfædre (2 forældre, 4 bedsteforældre o.s.v.) for hver generation man går tilbage, og med ca. 38 år pr. generation, når man på 1200 år til det af GB nævnte antal, som er absurd fordi det ikke tager hensyn til indgifte. tilbage
[3] V. V.: antagelig Valdemar Vedel, søn af udenrigsministeriets direktør Peter Vedel (1823-1911). tilbage
[4] G. Cl.: Georges Clemenceau. tilbage
[5] A.F.: Anatole France. tilbage
[6] Middag: dagbogen 28.12.1911: "Exquis Middag med France og Charavey[,] Aux fleurs, coin de la Rue St Honoré et la Rue Florentin." tilbage