Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 30. marts 1911

trist Kærlighed mod de Døde

Allégade 15 A. [torsdag] 30/3 11

Kæreste Hr. Professor!

Tak for Deres lille Brev1. Hvor er det dog længe siden vi har set hinanden. Jeg vil med Glæde møde Dem paa Lørdag2. Men er det ikke for alle Eventualiteters Skyld det mest praktiske, at jeg kommer ud til Dem paa Strandboulevarden. Hvis Vejret er godt, kan vi jo saa gaa en Tur, og hvis det er daarligt kan vi passiare i Deres Stue. Jeg kommer til Dem ved 2 Tiden, hvis det passer Dem. Hører jeg ikke noget fra Dem, kommer jeg.

Jeg har siddet og kigget lidt i en Bog3 om I. P. Jacobsen. Der er noget trist ved at se al den Kærlighed, der vises mod de Døde. I levende Live under den ene ikke den anden en Smule Lykke. Først naar Vedkommende er lovlig forhindret, 2 staar Vennerne og vidner med de høje Silkehatte i Hænderne. Hvor liden Glæde fik Jacobsen ikke i levende Live. Naar man tænker paa hans Exil i Thisted, kan man komme til at gyse.

Men saadan er det nu en Gang, og det bliver aldrig anderledes. De Døde leve!

Deres spillevende
Henri Nathansen

 
[1] Brev: GBs dagbog 30.3.1911: "skrev til Nathansen". Dette brev kendes ikke. tilbage
[2] Lørdag: GBs dagbog lørdag 1.4.1911: "Besøg af Nathansen" (skriften halvvejs bortklippet, men dog læselig). tilbage
[3] Bog: antagelig Anna Linck: J. P. Jacobsen: et Levnetsløb paa Grundlag af Digterens efterladte Papirer, 1911. tilbage