Georg Brandes til Henri Nathansen
23. marts 1911 (foreløbig dato!)

[Dette foreløbig udaterede brev skal ikke ligge her!
Vedr. datering. GB dropper j'et i "Kjære ..." ret præcist i beg. af august 1913.
I nærv. brev inviteres ægteparret, men "svarbrevet" går kun på HN, så 23.3. eller 30.3. er ikke rigtig.
Og bogen er en anden en end "Før og Nu", der først udkom 5/4 1911, HN kommenterer den 6/4.
]

Torsdag [30.3.1911 ?1]

Kjære Hr. Nathansen

Har De og Deres Frue Lyst at spise til Middag med mig Lørdag? Jeg er for Tiden ene og vilde bede Dem komme til mig lidt før 6 (et Kvarter før) for at spise i Hotel Phoenix.

Tak for Deres Brev2 om min Bog3. Det er den eneste Udtalelse der endnu er kommen mig for Øje, men at Bogen ikke bliver afsat, er klart. Pressen, som jo i den ikke faar noget godt Vidnesbyrd, har saavidt jeg véd tiet, med Undtagelse af en Udskældning i Vort Land4. Dog jeg ventede selvfølgelig ikke noget "succès".

Deres
G. Brandes

Svar en Linje!

 
[1] uden dato; tilbage
[2] Brev: [notetekst] tilbage
[3] Bog: [notetekst] tilbage
[4] Vort Land: [notetekst] tilbage