Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 3. februar 1911

mine Ønsker

Allégade 15 A. [fredag] 3/2 1911

Kæreste Hr. Professor!

Jeg kan ikke lade være med at sende Dem en lille Hilsen til imorgen. Hvis mine Ønsker kunde hjælpe, var De forlængst og for evig lykkelig. Jeg har tit og ofte tænkt paa Dem i den sidste Tid, vilde ogsaa gærne have besøgt Dem; men naar Humøret ikke er godt, bør man ikke plage sine Medmennesker. Saa kommer man let til at tale om sig selv, og det kan ikke glæde andre.

Men som sagt: gid mine Ønsker kunde hjælpe!

Deres hengivne
Henri Nathansen