Georg Brandes til Henri Nathansen
31. marts 1911

Artikler om Jacobsen

Kjære Hr. Nathansen1

Da jeg altid har Gymnastik fra 2 til henad 3, beder jeg Dem, hvis De kan, komme til mig Kl. 3.

Deres hengivne
Georg Brandes

[fredag] 31 Marts 11

Jeg har skrevet et Par Artikler om Jacobsen2, der kommer engang i Ugen.

 
[1] Fredag 31.3.1911. Korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet: "Kjøbenhavn 31.3.11; 11-1 E". tilbage
[2] Jacobsen: digteren J. P. Jacobsen (1847-85). GBs dagbog 4.4.1911: "Artikel om Jacobsen I i Bladet". Artiklen er optrykt i Fugleperspektiv, 1913. Den omfatter i alt fem afsnit der blev trykt som to kronikker i Politiken 4.4.1911 (afsnit I-III) og 5.4.1911 (afsnit IV-V). tilbage