Georg Brandes til Henri Nathansen
2. april 1911

overmaade ilde

30 Marts *1911 [2.4.19111]

Tak for De kom igaar2.

Jeg tænker, at jeg dog i Paasken3 tager et Par Dage til Berlin til min Datter4. Maaske ses vi da der en Teateraften eller saa. –

Det gaar mig overmaade ilde5. –

Vil De tale med mig, kan De tale med mig paa Mandag f. Ex Kl. 11 Formiddag, hvis det passer Dem.

Deres
G. B.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F". Poststemplet mangler datoen. tilbage
[2] igaar: intet tyder på at HN besøgte GB d. 29.3., jf. HNs brev 30.3 til GB: "Hvor er det dog længe siden vi set hinanden". Derimod har GBs dagbog lørdag 1.4.1911: "Besøg af Nathansen". Brevet må derfor dateres til søndag 2.4.1911. tilbage
[3] Paasken: Skærtorsdag faldt 13.4.1911. tilbage
[4] Datter: det var meningen at GB skulle besøge Edith og den lille på vejen til Paris, men iflg. dagbogen 10.4 fik GB den dag brev fra Edith, at moderen var kommet til Berlin 7.4. "Altsaa rejser jeg ej til Berlin. Ak! Længtes saadan efter den Lille." tilbage
[5] ilde: GBs dagbog 2.4.1911: "Heftig Koldfeber inat. Gyngede op og ned, rystede paa Hænder og Krop. Det viste sig at Aarsagen var den, at der [udkradsning] var revnet et Gasrør". tilbage