Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
23. oktober 1910

en Kættere udi Latinen

XXIII/X X

O, Henrice Pontoppidane!

Haha – kan vi corrigere Juvenalem – han haver omskrevet Citatet1 – hvilken Snak! Han haver fejlagtigt supponeret, at corpus var femininum ligervis som mens. O, sancta simplicitas! Vilde han ogsaa skrive: quid novo ex Africa i Stedet for genitivus: quid novi? Ney, ney og atter ney! Er ey Doctor Hagen en Academicus og vilde nogen lærd Mand feyle og skrive sana in Ablativo og eliminere 2 det Adverbium "in" foran corpore. Ingenlunde. Det er en slet invention og om sligt kan der ikke disputeres. E qua schola dimissus es, mi domine? Qvantæ tenebræ!

Jeg er efter dette meget fornøjet med, at han aflægger sin Endelse paa "anus" og i Stedet for indsætter et "sen", saaledes at han herefter lader sig kalde Pontoppidansen thi han er profecto ingen lærd Mand, men en Kættere udi Latinen.

Votre tres humble serviteur
Henricus Nathanius.

 
[1] Citatet: der må være tale om Juvenal-citatet "Mens sana in corpore sano". HP har lagt det i munden på Dr. Hagen, men omskrevet det til "Corpore sana, mens sano", i "En Forhistorie", en fortælling der udkom i Tilskuerens oktobernummer 1910. "En Forhistorie" blev senere omarbejdet til kap. 1 i Torben og Jytte, 1912, hvor citatet – uforandret – står s. 27. tilbage