Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15A. 18. maj 1910

Deres mørke Tone manede mit Sind

Allégade 15 A. 18/5 10

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har læst Deres lille Artikel1 om Bjørnson, og selvom den jo nok er lidt desillusionerende og desillusioneret, aander den dog en saadan Hengivenhed og Ærbødighed, at jeg kun synes, det virker smukt og højtideligt. Jeg havde paa Fornemmelsen, at De mente, at den vilde virke lidt pinligt nu lige efter Bjørnsons Død, men dette er saa langt fra Tilfældet. Der er intet skurrende deri.

Maa jeg blot med det samme sige Dem en Ting: 2 Hvad er De dog for en vidunderlig Skribent! Jeg har nydt Deres Stils "store Stilhed" – den Bjørnson netop mangler – og Deres fuldkomne Overlegenhed overfor Stoffet. Denne lille Opsats, som vel er skrevet ned med det samme2, har en egen stor Tone, som ikke er hørt i den danske Litteratur efter Deres Tid. Efter de sidste Tiaars glimrende Instrumentationskunst lyder Deres Tone endnu dybere, endnu renere. Det er det danske Sprogs evige Melodi. Har jeg en Gang sagt "at Deres mørke Tone manede mit Sind" – der foresvæver mig noget saadant, ihvertfald har jeg tænkt det. Saadan tror jeg, De har paavirket og vil paavirke den danske Ungdom. – Ja, det var blot disse Par Ord jeg havde paa Hjærte. Tak for igaar og mange Hilsner fra Deres

Henri Nathansen

 
[1] Artikel: "Gubben fra Aulestad" fra majnummeret 1910 af Tilskueren. tilbage
[2] med det samme: som mange andre troede HN at HP havde skrevet sin artikel med BBs død i tankerne. Det var kun delvis tilfældet; se HPs brev til Galschiøt 20.6. tilbage