Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
8. december 1909

Alberti og Otto Rung foreviget

[8.12.19091]

Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg sender Dem dette Billede med Tak for Deres hædrende Artikel om mig idag i "Politiken"2. Billedet er tegnet af min gode Ven og, jeg tør maaske sige Genbo, Otto Rung√ – han3 sidder paa den ene Side Skranken, jeg paa den anden. Som Dem maaske bekendt har han en lille Bestilling som Protokolfører i min Sag. Han tager sig da noget nyttigt for4.

Med broderlig Hilsen

Deres bevaagne
A. Alberti.

 
[1] Med fremmed hånd er der på brevet skrevet: 24/7 09, hvilket må være en fejl. tilbage
[2] "Politiken: optrykte 8.12. under overskrift "En opsigtvækkende Artikel af Henrik Pontoppidan" dennes artikel "En Balance-Konto" fra Tilskueren 1.12.1909. tilbage
[3] han: forfatteren Otto Rung var fuldmægtig i Kriminalretten da Albertis bedragerisag kom for. tilbage
[4] tager sig da noget nyttigt for: det var iflg. HPs artikel justitsminister Albertis råd til Stuckenberg, da den ludfattige digter opsøgte ham for at ansøge om udbetaling af en båndlagt arvepart, at han hellere skulle tage sig noget nyttigt for. tilbage