Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 16. januar 1910

indirekte forvoldt Ulejlighed

Allégade 15 A. [søndag] 16/1 10

Kæreste Hr. Professor!

Jeg havde ikke tænkt, at De skulde komme til at lide, fordi jeg havde bedt Dem til min Première1. Og saa maa De i Nattens Mulm og Mørke skrive om Stykket. Jeg er ked af indirekte at have forvoldt Dem Ulejlighed. Men jeg beder Dem modtage min hjærtelige Tak, fordi De, ung som altid, gik forrest i en god Sags Tjeneste.

Mange Hilsner

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Première: Danas Have. Idyl i tre Akter, 1908, opført 14.1.1910 på Dagmarteatret. Uheldigvis blev stykket ikke anmeldt i dagbladene. Direktør Walter Christmas, Dagmarteatret, havde nemlig udtalt sig så nedsættende om teaterkritikerne og deres forhold til privatteatrene, at det krævede en uforbeholden undskyldning. Morgenbladene vedtog derfor at undlade at bringe teateranmeldelser fra privatteatrene. De blev trykt i et lille tidsskrift Christmas udgav, og GBs anmeldelse blev siden genoptrykt i Fugleperspektiv, 1913. tilbage
[2] Christmas: Walter C. (1861-1924) direktør for Dagmarteatret. tilbage