Georg Brandes til Henri Nathansen
25. december 1909

Indtræden i Alderdommen

25 Dec.1

Kjære Hr. Nathansen

Mange Tak for Deres hjertelige Brev, som skrevet den 23de først kom nu Middag.

Ifald De faar dette den 26de Morgen, saa var det mig kjært om De vilde se lidt op til mig2 f. Ex. ved halvtre Tiden, da min Tilstand er temmelig nedslaaende for mig. Ikke blot vender Aarebetændelsen ved Knæet – et meget farligt Sted – paany tilbage, men jeg lever i bestandig Frygt for at den skal gaa ned i Læggen. I mere end en Uge har Læggen smertet stærkt, og paa forskellige Punkter og skønt ingen Betændelse i den endnu er 2 synlig, véd jeg ikke, hvad Smerternes Grund er, da jeg ikke kjender nok til det menneskelige Legemes Anatomi. Men det er mig næsten umuligt at gaa blot nogle Skridt.

Jeg sender Dem indlagt en Bagatel3, som jeg beder Dem give mig tilbage, naar De kommer. Levin bad mig give hans Tilskuer noget til første Hefte og da jeg ikke kunde skrive noget, hvortil behøvedes Bøger, skrev jeg dette paa en Maade intime.

Nu da jeg gennemlæser det, synes jeg det klinger uhyggeligt som et Farvel til Livet, i alt Fald som den afgørende 3 Indtræden i Alderdommen.

Min Haandskrift er saa slet paa Grund af ubekvem Stilling med Brevet højt oppe.

Deres
Georg Brandes

 
[1] lørdag. Uden år; kan dateres til 1909. tilbage
[2] se lidt op til mig: GBs dagbog 26.12.09: "Ganske ene hjemme hele Dagen. Kun Pigen i Huset. Ingen set, et Besøg af Nathansen". tilbage
[3] Bagatel: artiklen "Et Brev" i Tilskueren jan. 1910. tilbage